Kimiko Hahn

SRoB writing that mentions Kimiko Hahn