Shing Yin Khor

SRoB writing that mentions Shing Yin Khor